terms

Site information

All material (texts and images) on this site is the copyright property of Leena Kaunonen, the registered owner of the metamorfoosi.net site, and may not be reproduced without agreement.

Sivuston käyttö

Hyvä lukija! Pyydän sinua ystävällisesti huomioimaan alla olevassa tekstissä manitut seikat ja noudattamaan seuraavia sivujeni käyttöehtoja:

Tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa saa tarkastella ja ladata vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistosta ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Leena Kaunosen, jonka nimiin Metamorfoosi.net on rekisteröity, etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Leena Kaunosella, jonka nimiin Metamorfoosi.net on rekisteröity.

Sivuston, jossa on linkki Metamorfoosi.net verkkosivustoon, on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • Sivustoon voi lisätä linkkejä Metamorfoosi.net sivuston sisältöön, mutta Metamorfoosi.net sivuston sisältöä ei saa kopioida sivustoon.
  • Metamorfoosi.net sivuston sisältöä ei saa käyttää selain- tai kehyskäyttöympäristön sisältönä.
  • Sivusto ei saa sisältää väitteitä siitä, että Metamorfoosi.net tukisi sivustoa tai siihen liittyviä tuotteita.
  • Sivusto ei saa sisältää vääriä tietoja sivuston suhteesta Metamorfoosi.net sivustoon.

Leave a Reply